Naar de pedicure in coronatijd

Provoet heeft een protocol opgesteld om zo veilig mogelijk uw voeten te kunnen behandelen. Hier wil ik me zo goed mogelijk aan houden.

Uiteraard blijft u thuis als u klachten heeft als hoesten, keelpijn, niezen en/of verkoudheid. Ook als er sprake is van benauwdheid of longontsteking of koorts. Ook als evt. huisgenoten deze klachten hebben moet u thuis blijven. En natuurlijk als u de afgelopen 2 weken contact heeft gehad met iemand die COVID-19 heeft of als u korter dan 2 weken geleden genezen bent van COVID-19.

Er mag maximaal 1 cliënt tegelijk in de praktijk. Aangezien ik geen wachtruimte heb, moet eventuele begeleiding buiten wachten.

We proberen 1.5 meter afstand te houden door de behandelstoel in ligstand te zetten, te kiepen.

De handalcohol staat klaar. Als u dat wilt, kunnen we allebei gedurende de hele behandeling een mondmasker dragen. Ik heb tijdens de behandeling altijd een mondmasker op en handschoenen aan.

Na iedere klant maak ik alles zo goed mogelijk schoon en desinfecteer waar mogelijk.

Ik ben een grote voorstander van corona-vaccinatie. Doe je het niet voor jezelf, doe het dan voor die ander uit naastenliefde of in ieder geval voor de mensen die in de zorg werken, zodat zij zich niet uit de naad hoeven te werken. En voor de mensen die op een reguliere ziekenhuisopname zitten te wachten omdat ze een nieuwe knie, heup etc. hopen te krijgen.

Dus ik hoop dat iedereen die klant bij mij wil worden er ook zo over denkt.

 

VERANDERING VOETREFLEXTHERAPIE

Met ingang van 1 januari 2021 ben ik geen lid meer van de VNRT.

U krijgt voor voetreflextherapie door mij gedaan dan geen vergoeding meer van uw ziektekostenverzekeraar. Ik doe dan ook geen uitgebreide voetreflextherapie meer.

Wel kan u nog terecht voor een heerlijke ontspanningsmassage op basis van voetreflextherapie.

Pedicurewerk vanuit de Wkkgz toegestaan

Publicatie uit de Staatscourant laat hierover het volgende zien: 'van het verbod zijn uitgezonderd contactberoepen ten behoeve van zorg van een zorgaanbieder als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg'. Op deze webpagina van de Rijksoverheid wordt bovendien gesteld dat pedicures medisch noodzakelijke behandelingen mogen uitvoeren. Deze pedicurebehandelingen vallen uiteraard (ook) onder de Wkkgz.Tips